Exclusive service
...exclusive services for everyone...

DOCUMENTS – Downloads

Download Document Templates

appleWindows8

PDF vzory

prijmovy pokladnicny doklad ORIGINAL 4x format A4

splnomocnenie na prepis vozidla

Ziadost o SSD (prevodca – easy PDF! )

 

Formats for Windows (Word)

word

ziadost o suhlas spravcu dane FO (nova spolocnost)

ziadost o suhlas spravce dane PO (nova spolocnost)

ziadost o suhlas spravcu dane (nadobudatel)

ziadost o suhlas spravcu dane (prevodca- vyzdvihutie osobne DU)

ziadost o suhlas spravcu dane (prevodca-poslat na adresu)

 

odovzdvac protokol od uctovnictva 1

odovzdvac protokol od uctovnictva 2

Potvrdenie konatela o stave spolocnosti

rozhodnutie jedineho spolocnika

 

splnomocnenie (prevod OP)

splnomocnenie OR (nova spolocnost)

splnomocnenie OR (predaj spolocnosti)

splnomocnenie OR (zmena)  splnomocnenie ZU

 

spolocenska zmluva

suhlas s umiestnenim sidla (cisty)

Suhlas vlastnika

vyhlasenie konatelov o rozsahu splatenia vkladov

vyhlasenie spolocnika (jeden jediny nie viac ako 2 sro)

vyhlasenie spolocnika o prevzati zavazku na novy vklad

vyhlasenie spravcu vkladov (viac spolocnikov)

 

zakladatelska listina

zapisnica z VZ

Zmluva o prenajme dop. prostriedku

zmluva o prevode obchodneho podielu (1 a 1)

zmluva o prevode obchodneho podielu (2 a 1)

zmluva o prevode obchodneho podielu (2 a 2)

Zmluva o prevode obchodneho podielu VZOR

 

danove vyhlasenie (nadobudatel) 

danove vyhlasenie (prevodca)

Darovacia zmluva

 

Formáty pre mac  (.pages)

Pages

ziadost o suhlas spravcu dane FO (nova spolocnost)

ziadost o suhlas spravcu dane (prevodca- vyzdvihutie osobne DU)

ziadost o suhlas spravcu dane (prevodca poslat na adresu)

ziadost o suhlas spravcu dane (nadobudatel)

ziadost o suhlas spravcu dane PO (nova spolocnost)

 

odovzdvaci protokol od uctovnictva 2

odovzdvaci protokol od uctovnictva 1

 

Zmluva o prevode obchodneho podielu VZOR

zmluva o prevode obchodneho podielu (2 a 2)

zmluva o prevode obchodneho podielu (2 a 1)

zmluva o prevode obchodneho podielu (1 a 1)

Zmluva o prenajme dop. prostriedku

 

zakladatelska listina

vyhlasenie spravcu vkladov (viac spolocnikov)

vyhlasenie spolocnika o prevzati zavazku na novy vklad

vyhlasenie spolocnika (jeden jediny nie viac ako 2 sro)

vyhlasenie konatelov o rozsahu splatenia vkladov

danove vyhlasenie (nadobudatel)

Suhlas vlastnika

suhlas s umiestnenim sidla (cisty)

spolocenska zmluva

 

splnomocnenie na prepis vozidla

splnomocnenie ZU

splnomocnenie OR (predaj spolocnosti)

splnomocnenie OR (nova spolocnost)

splnomocnenie (prevod OP)

rozhodnutie jedineho spolocnika

Potvrdenie konatela o stave spolocnosti

danove vyhlasenie (prevodca)

quick Contact

If you have any questions ask the number +421910293067 info@topfirmy.eu